Warning: Declaration of Ontrac_Child_Only_Walker::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/sites/web1557/web/wp-content/themes/endgrain/functions.php on line 418

Warning: Declaration of Ontrac_Second_Level_Sub_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/sites/web1557/web/wp-content/themes/endgrain/functions.php on line 486

Warning: Declaration of Ontrac_Second_Level_Sub_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/sites/web1557/web/wp-content/themes/endgrain/functions.php on line 486

Warning: Declaration of Ontrac_Second_Level_Sub_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL) in /home/sites/web1557/web/wp-content/themes/endgrain/functions.php on line 486

Warning: Declaration of OntracSectionMenuThumbnailWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/sites/web1557/web/wp-content/themes/endgrain/functions.php on line 574

Warning: Declaration of Ontrac_Case_Study_Thumbnail_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/sites/web1557/web/wp-content/themes/endgrain/functions.php on line 648
Myfyrwyr Ail Flwyddyn o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Caerdydd | Endgrain Cymraeg

Portfolio


Notice: Undefined variable: output2 in /home/sites/web1557/web/wp-content/themes/endgrain/functions.php on line 713
Myfyrwyr Ail Flwyddyn o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Caerdydd

Lleoliad: Gweithdy Coed Cymru, Tregynon.

Bu grŵp o fyfyrwyr ail flwyddyn o Ysgol Bensaernïaeth Cymru’n treulio wythnos yng Nghanolbarth Cymru ar fodiwl dysgu i ddod i ddeall pren yn well. Yn ystod yr amser hwn, buon nhw ar ymweliad â melin lifio BSW yn y Bontnewydd-ar-Wy gan ddatblygu syniadau am gynhyrchion syml y gellid eu defnyddio mewn caban pysgota bach ar lannau afon Gwy. Treuliwyd deuddydd yng ngweithdai Coed Cymru lle dangoswyd technegau uniadu a gweithgynhyrchu amrywiol iddyn nhw. Yna, fe aethon nhw ymlaen i roi’r technegau hyn ar waith wrth wneud cynhyrchion amrywiol. Roedd hi’n ddiddorol gweld sut gwnaeth y broses o wneud a thrin pren siapio a darparu sail ar gyfer eu dyluniadau terfynol.