Portffolio

Neuadd y Dref, Merthyr Tudful - 2014

Cleient: Cyngor Tref Merthyr Tudful

Gweithgynhyrchwr a Gosodwr: Woods of Wales, Y Trallwng

Rhywogaeth Pren: Derw Cymreig o Pontrilas Timber

Cynnyrch: Bwrdd Graen Pen Wedi’i Saernïo

Arwynebedd llawr: 174m2

Gwerth y Contract: £31,000