Portffolio

Pinfwrdd ar gyfer Oriel y Parc, Tyddewi - 2015

Cleient: Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol Sir Benfro.

Gweithgynhyrchwr: Adran datblygu cynnyrch yn Coed Cymru

Rhywogaeth Pren: Blociau graen pen Ffynidwydd Cawraidd, 100mm x 100mm x 50mm o drwch

Gwnaed y pinfwrdd 1.5m x 1.5m i fanteisio ar arwyneb meddal y Ffynidwydden Gawraidd sy’n derbyn pinnau bawd yn dda iawn. Mae poplys yn rhywogaeth arall a fyddai’n addas iawn i’r diben hwn.