Portffolio

Mynedfa Llwybr Beiciau, Fairlop, Gogledd Llundain - 2014

Cleient: Sustrans

Gweithgynhyrchwr a Gosodwr: Woodblock Floors, Crew Green 07967 577459

Rhywogaeth pren: Derw Cymreig 150mm x 150mm x 50mm

Arwynebedd llawr: 15m2

Cyflenwr Pren: Martyn Jones, Llansantffraid 07974 549712

Gwerth y Contract: £10,000

Mae mwy o wybodaeth i’w chael ar wefan Sustrans