Portffolio

Meinciau Derw a Woodcrete - 2014

Dyluniwr Gwneuthurwr: Katie Thomas

Y seddi Woodcrete: Cymorth â’u gweithgynhyrchu gan SPP, Bedwas, Caerffili. www.specialistprecastproducts.co.uk

Y gwaelodion Derw Cymreig: Melin Lifio Whitney, Henffordd www.whitneysawmills.com

Fe gysylltodd Katie Thomas â’r prosiect yn gofyn am help a chyngor ar ddod o hyd i ddeunyddiau a thechnegau gweithgynhyrchu ar gyfer ei darn blwyddyn olaf o’i Gradd Baglor yn y Celfyddydau. Roedd y prosiect yn galw am ddod o hyd i dderw a sglodion derw Cymreig i’w hychwanegu at y cymysgedd Woodcrete. Fe enillodd Katie Radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf.