Portffolio

Meinciau a byrddau picnic ar lwybr Clawdd Offa - 2013

Cleient: Cyngor Sir Powys

Gweithgynhyrchwr: Hot Lobster ger y Trallwng www.hotlobster.co.uk

Rhywogaeth Pren: Cedrwydd Coch

Doed ar ofyn y prosiect Graen Pen i helpu i ddod o hyd i weithgynhyrchwr a chyflenwr pren ar gyfer 3 mainc a 2 fwrdd, i’w gosod ar ymyl llwybr Clawdd Offa rhwng Trefyclo a Llanandras yng Nghanolbarth hyfryd Cymru. Mae’r rhain nawr yn cael eu defnyddio ar hyd y llwybr.