Portffolio

Yr hen lawr coblau graen pen yng Ngweithdy'r Ffariar - 2014

Cleient: Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Gweithgynhyrchwr: Woods of Wales, Y Trallwng

Gosodwr a Phrif Gontractwr: Woodblock Floors, Crew Green 07967 577459

Rhywogaeth pren: Blociau Llarwydd Cymreig wedi’u sychu mewn odyn 75mm x 95mm x 70mm o drwch

Arwynebedd llawr: 95m2

Gwerth y Contract: £14,000